Bordroda Ücreti düşük gösteren hapse girecek!

 

Bordroda Ücreti düşük gösteren hapse girecek!

Bordroda ücreti düşük gösteren hapse girecek;       
Hürriyet Gazetesi| |09.02.2008| ŞÜKRÜ KIZILOT ÇALIŞANLARA ödediği ücreti, bordroda düşük gösteren yüz binlerce işveren,hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya...
Çok kişi, işçinin ücretini düşük gösterip, daha az sigorta primi ve vergi ödemenin hapis cezası gerektirdiğinin farkında bile değil!...
ÜÇ YILA KADAR HAPİS
Meclis'te kabul edilen ve dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, çalışanlara ödediği ücreti, bordoda düşük gösteren işverenler hakkında, "1 yıldan 3 yıla kadar, hapis cezası" verilebilecek.
Şu anda, özel sektörde çalışan işçilerin, yaklaşık yüzde 90'ının, ödenen ücret üzerinden bordroda gösterilmediği tahmin ediliyor. Örneğin; net ücreti 1.000 YTL olan işçi, asgari ücret üzerinden bildirilip, vergisi ve sigorta primi ödeniyor. Net ücreti 3 bin YTL olan bir başkası da 1.000 ya da 1.500 YTL brüt ücret üzerinden gösterilip, vergisi ve primi ödeniyor.
Oysa yapılması gereken, net 1.000 YTL ya da net 3 bin YTL ücretin, brüt tutarını hesaplayıp, ücret bordrosunda göstermek ve bunun üzerinden sigorta primi ve vergi ödemek olmalı.
22 Ocak 2008 tarihinde, Meclis'te kabul edilen ve dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı Yasa ile Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesi değiştirildi.
Yeni düzenlemeye göre; muhteviyatı (kapsamı) itibariyle, yanıltıcı belge düzenleme sayılan gerçeğe aykırı bordrolar nedeniyle, işveren hakkında,(anonim şirketlerde yönetim kurulu hakkında) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek (VUK Md. 359/a-2).
Ayrıca, bununla da yetinilmeyecek, ücretin vergisi de, üç kat ceza ve gecikme faizi ile birlikte istenecek. Kuşkusuz, sigorta primi de cezalı olarak istenilecek. OLAY CİDDİ
Görüldüğü gibi, olay son derece ciddi.
Ücret bordrosunda, çalıştırdığı işçinin ücretini düşük gösteren, örneğin asgari ücret üzerinden bildiren mükellef, bu durum ortaya çıktığında, cayır cayır yanacak.
Bir yandan, eksik ödediği vergi ve sigorta primleri, kendisinden cezalarıyla birlikte istenecek, diğer yandan da olay "kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme" kabul edilip, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle,savcılığa intikal ettirilecek.
Bu nedenle, ücret bordrosunun gerçeğe uygun düzenlenmesinde yarar var. KAÇAK İŞÇİYE HAPİS YOK
İşyerinde çalıştırdığı işçinin ücretini, bordroda düşük gösterene, bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası var.
PekiÖ İşçiyi çalıştırdığını hiç bildirmeyen ve 1 YTL dahi vergi ve sigorta primi ödemeyene, ne kadar hapis cezası olduğunu biliyor musunuz?
Hemen yanıtlayalım; bir gün dahi hapis cezası yok!..
Başka bir anlatımla, "Kayıt içinde kayıtdışı işçi" yani, ücreti düşük
bildirilen işçi saptanırsa, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ayrıca bir sürü vergi, ceza ve faiz var. Öte yandan işçiyi, hiç bildirmeyip, "kaçak" çalıştırana, hapis cezası yok!..
İşte size, kayıtdışı istihdam ile ilgili, şimdiye kadar hiç dile
getirilmeyen acı bir gerçek.
Nasıl, fıkra gibi değil mi?
Yıllardır yazıyoruz, neyimiz fıkra gibi değil ki!..