Elektronik Fatura Kayıt Sistemi

 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi

             Başkanlığımızca Elektronik Fatura Kayıt Sistemine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

      Elektronik Fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununun 227'nci maddesinin 4'üncü fıkrası, 242'nci maddesinin 2'nci fıkrası ile Mükerrer 257'nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentleri hükümleri çerçevesinde, konu ile ilgili başlangıç aşaması olarak öngörmüş olduğu Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile ilgili çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.

      Genel hatları ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi, kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması sureti ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nusha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan bir sistemdir.


      Devamı için tıklayınız.

      http://www.efatura.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7:EFKS