Hakkımızda

 

Hakkımızda

ÖZGEÇMİŞ

Şirketimiz 04/Mayıs/1995 tarihinde kurulmuştur.

HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

*Sürekli Danışmanlık,
*Arizi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler,
*Kontrol ve Revizyon İşlemleri,
*Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması,
*Uyuşmazlık ve Uzlaşma İşlemleri,
*Ortaklık İşlemleri,
*Şirketlerin TTK Geregince Denetiçiliği,
*Tasfiye İşlemleri,

TİCARET HUKUKU

*Şirket Kuruluşları,
*Şirket Birleşmeleri,
*Şahıs ve Serbest Meslek Açılışları,
*Şube ve Temsilcilik Açılışları,
*Tasfiye İşlemleri,
*Genel Kurul İşlemleri,
*Yabancı Şirket,Şube ve İrtibat Bürolarının Açılışı,
*Serbest Bölge Kuruluşları,
*Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri,
*Finansal Analiz, *Bütçe Planlama ve Analizi,
*Özel Amaçlı Mali İncelemeler,
*Müşteri Muhasebe ve Denetim Eğitimi,

EĞİTİM HİZMETLERİ

*Etkin Yönetim ve Finansal raporlama becerilerinin geliştirilmesi, *Kurumlar Vergisi,
*Gelir Vergisi,
*KDV *Vergi Usul Kanunu (VUK)
*Son teknolojik gelişmeler ve bunların uygulaması